PrintNetpublish Ticket
Netpublish Ticket er er billettløsning som håndterer påmeldinger for arrangementer/bestillinger med begrenset antall plasser.
Den kan selvfølgelig også benyttes dersom det ikke er noen begrensning i antall plasser. 
 
Utnyttelsesområder kan være:
  • Konserter
  • Bussreiser
  • Festivaler
  • Kurs