PrintCustomer Support Manager
 
 Gir økt kundeservice og reduserer driftsutgiftene 
 Web-basert verktøy - ingen installasjon på egen PC
 Passer godt for bedrifter som driver salg av varer og tjenester
 
- Et intuitivt, fleksibelt og brukervennlig web-grensesnitt                                                    
- Integreres mot din nettside                                                                                                         
- En brukerdefinert portal for å registrere kundehenvendelser, integrert med e-post    
- En meget rimelig CRM (Customer Relationship Management) løsning med fokus på support / kundeservice
- Effektiv og enhetlig saksbehandling av kundehenvendelser.                                           
- Dashboard og e-post for oppfølging                                                                                     
- Gir mulighet for måling og oppfølging                                                                                      
- Ferdig behandlede saker tas vare på i arkiv                                                                            
- Endrer din organisering av service/support funksjonen