PrintProdukter 1
 
 DIRECT 2 LIFT
Direct2Lift er en løsning for å tanke opp heiskort online uten å måtte stå i kø.
Løsningen kan integreres med Skiutleie og Skiskole
 
 BOOKING / DESTINASJON
En meget brukervennlig, serverbasert løsning integrert med betaling.
Kan håndteres av den enkelte utleier, eller sentralt via et Turistkontor.
 CUSTOMER SUPPORT MANAGER
Et CRM verktøy for effektiv saksbehandling av kundehenvendelser