slide show
 
 
 DIRECT 2 LIFT
Direct2Lift er en løsning for å tanke opp heiskort online uten å måtte stå i kø.
Løsningen kan integreres med Skiutleie og Skiskole
 
 BOOKING / DESTINASJON
En meget brukervennlig, serverbasert løsning integrert med betaling.
Kan håndteres av den enkelte utleier, eller sentralt via et Turistkontor.
 CUSTOMER SUPPORT MANAGER
Et CRM verktøy for effektiv saksbehandling av kundehenvendelser

 
 
 
 
SKISKOLE
Løsning for bestilling av skiskole på nett med egen statusside for instruktører og enkel SMS varsling til deltagere
SHOP
En internettbasert løsning som gjør det mulig å selge og kjøpe produkter over internett på en sikker og effektiv måte
 
TICKET

Billettløsning som håndterer påmeldinger for arrangementer/bestillinger med begrenset antall tilgjengelige plasser